Monthly Archives: ნოემბერი 2020

Nordstrom ამერიკული მაღაზია

ცოტაოდენი რამ ნორდსტრომის შესახებ.

Nordstrom – დიდი ისტორიის ბრენდია. ის დაარსა სკანდინავიელმა იმიგრანტმა ჯონ ნორდსტრომმა სიეტლში 19 საუკუნესა და 20 საუკუნის ზღვარზე.

მეტი
გააზიარე

ბაქტერიოციდული და კვარცის ნათურები: გამოყენების წესები და სად შევიძინოთ

კორონავირუსისა თუ სხვა სეზონური ვირუსების პანდემიის დროს იბადება ლოგიკური კითხვა თუ როგორ და რითი დავამუშაოთ და დავიცვათ ჩვენი საცხოვრებელი ან სამუშაო ოთახები ამ ვირუსებისა თუ ბაქტერიებისაგან.

მეტი
გააზიარე